Havsa ilçemiz Romalılar tarafından kuruldu. İlçemizin Romalılar vaktindeki adı “NİKİ” idi. Roma İmparatorluğu iki parçaya ayrıldıktan sonra Doğu Romanın egemenliğinde kaldı. 1356 yılında Avrupaya geçen Türkler burayı I.Murat vasıtasıyla Osmanlı topraklarına katmışlar ve ilçeye “HOSA” adını vermişlerdir. Edirne Osmanlı Devletinin başkenti olduktan sonra Hosa’da yaşayan Rumlar, Padişah I.Murat’ın ikamet ve din serbestisi ile ilgili buyruklarına umursamadan Havsa’yı terk ederek İstanbul ve Selanik taraflarına göç etmişlerdir. Fetihten sonra Anadolu’dan getirilen göçmenlerle bölgenin Türkleştirilmesi sağlanmış,Sokollu Mehmet Paşanın bölgeye önem vermesiyle de ilerlemiştir. Bugün Hacı isa, Hacı gazi ve Helvacı baba mahalleleri o dönemde getirilen göçmen ailelerin,boyların isimlerini taşımaktadır. Havsa da ki tarihi eserler 1577 yılında Sokollu Mehmet Paşa emriyle oğlu Kazım Paşa adına Mimar Sinan’a yaptırılan Sokollu Camii,Fukaraya Bektaşilerinden olduğu söylenen Kurt bey Anıtı, sadece kemeri kalan kervansaray,virane haldeki Sokollu Hamamı ve halen daha kullanılmakta olup tüm tesisleri Mimar Sinan tarafından yapılan çeşmedir. Tarihi eserlerden Hafsa Hatun ve Abdülselam Camiinden hiç bir iz kalmamıştır.Sultan II.Beyazıt’ın eşlerinden Hafize Sultan ilçeye yerleştikten sonra Havsaya bir müddet “HAFSE” denilmiş,yıllar sonra bu iki ad birleşiminden HAVSA adı türemiştir.

İlçe hakkında daha fazla bilgi için havsa adresini ziyaret edebilirsiniz.

Advertisements