Kitap, Doğu Karadenizde var olan ilk yaşam izlerinden çağımıza kadar oluşan tüm tarihi olayları jeopolitik merkezli değerlendiren bir tarih anlayışının yanında; coğrafya, arkeoloji, etnoloji, folklor, hatta genetik kaynaklar da araştırılarak işlenmiş disiplinler arası bir çalışmadır. Karadeniz kıyısında oluşan yerleşimleri; otokton halklar ile işgalciler arasında doğal kaynakların paylaşımına paralel olarak çıkan yerleşim ve çatışma ilişkisini; Karadeniz’e hakim olmak isteyen güç odaklarının savaş ve yönetim modellerini; zaman içinde yaşanan göç, sürgün ve çatışmaları; mümkün olduğunca yirminci yüzyılın ideolojik kurgularından uzak durmaya çalışılarak okuyucuya sunulmaktadır.

Yazı kaynakları:
Pontus Kitap
Pontus Kitap
Pontus Kitap

Advertisements