Orta Doğu kavramı, Avrupalı devletler tarafından bazı zamanlar Yakın Doğu olarak dile getirlir. Halbuki Yakın Doğu, Orta Doğuyla birlikte Balkanları da içermektedir.
Bu adlandırmadaki değişiklik,başkalık,değişim,dönüşümuyarlama, Osmanlı İmparatorluğunun yıkılmasıyla başlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu zamanında Balkanların Osmanlı egemenliği altında bulunması ve farklı bir kültür ezgisini barındırması nedeniyle, Balkanlar ve Doğu Akdeniz sahilleri “Yakın Doğu”, mezapotamya dahil olmak üzere mezapotamya ile Hindistan arasındaki alan “Orta doğu” olarak adlandırılmaktaydı.
Balkanlarda küçük devletlerin kurulması “ötekiler” tanımını ortadan kaldırmış ve Yakın Doğu kavramının yaygın olarak kullanılmamasına yol açmıştır. Yakın doğu teriminin kullanılmamaya başlamasıyla Orta Doğu kavramı, Hindistan arasındaki topraklar için de kullanılmaya başlanmıştır.

Ortadogu hakkında daha fazla bilgiye ortadoğu ve ortadoğu sitelerinde erişebilirsiniz.

Advertisements