Havsa ilçemiz Romalılar tarafından kurulmuştur. Havsa’nın Romalılar vaktindeki adı “NİKİ” idi. Roma İmparatorluğu iki parçaya bölündükten sonra Doğu Romanın kontrolunde kaldı. 1356 yılında Trakyaya geçen Türkler havsayı I.Murat vasıtasıyla Türk topraklarına katmışlar ve ilçeye “HOSA” adını verdiler. Edirne Osmanlı Devletinin Hükümet merkezi olunca Hosa’da bulunan Rumlar, Padişah I.Murat’ın ikamet ve din serbestliği ile ilgili komutlarına umursamadan Havsa’yı terk ederek İstanbul ve Selanik taraflarına göç etmişlerdir. Fetihten sonra Anadolu’dan gelen göçmenlerle bölgenin Türkleştirilmesi sağlanmış,Sokollu Mehmet Paşanın buraya ilgi göstermesiyle de gelişmiştir. Bugün Hacı isa, Hacı gazi ve Helvacı baba mahalleleri o dönemde getirilen göçmen nesillerin isimlerini almıştır. Havsa da ki tarihi eserler 1577 yılında Sokollu Mehmet Paşa tarafından oğlu Kazım Paşa adına Mimar Sinan’a yaptırılan Sokollu Camii,Fukaraya Bektaşilerinden olduğu söylenen Kurt bey Anıtı, yalnızca kemeri kalan kervansaray,virane durumdaki Sokollu Hamamı ve bugün de kullanılmakta olan bütün tesisleri Mimar Sinan tarafından yapılan çeşmedir. Tarihi eserlerden Hafsa Hatun ve Abdülselam Camiinden hiç bir iz kalmamıştır.Padişah II.Beyazıt’ın hanımlarından Hafize Sultan ilçeye yerleştikten sonra Havsaya bir zaman “HAFSE” denilmiş,bi zaman sonra bu iki ad birleşiminden HAVSA adı türemiştir.

İlçe hakkında daha fazla bilgi için havsa adresini ziyaret edebilirsiniz.

Advertisements